Om Gro

Hei, – jeg er Gro Randi Frøyland, – Velkommen til min nettside. Jeg synes det er veldig hyggelig at du tar en titt innom.

Min Jobb og min intensjon, er et sterkt ønske om å bre et budskap om en helsefremmende metode. Har du lyst å dele dette med andre, – setter jeg pris på det.

Jeg er  er født og oppvokst i Haugesund, – ble utdannet fysioterapeut i Berlin, og flyttet tilbake til Haugesund for turnustjeneste.

Deretter jobbet jeg et år som fysioterapeut med idrettsskader i Lillestøm. Jeg lengtet tilbake til Haugesund der det var frisker luft og «mer vær», – og til familien min. I 1983 og åpnet min egen privatpraksis. Her i Haugesund bor jeg fremdeles sammen med min mann og våre 3 barn.

Gjennom  arbeidet i tradisjonell fysioterapi økte min interesse for sammenheng mellom helse og hvordan mennesket levde i sin sosiale relasjon, og hvordan dette påvirket kroppen. Dette førte til videreutdanning i Psykomotorisk Fysioterapi, som er en norsk utviklet metode, basert på et helhetlig menneskesyn.

I1994 ble jeg presentert for en annen retning innen psykosomatisk fysioterapi:  Basal Kroppskjennskap, Etter dette møtet med BK falt mye på plass for meg hva jeg ville jobbe med for å fremme helse.

Behandlingsmetoden kommer fra Frankrike via Sverige. I dag er Basic Body Awareness Methology, (B-BAM),i Bergen et internasjonalt studie på 60 studiepoeng. Metoden retter fokus mot menneskests ressurser, den friske kjerne i mennesket for å fremme helse. Øvelsene er dagligdagse, og appellerte til meg da de kan brukes i en hver dagligdags sammenheng. Je ble opptatt av nærværets betydning for muligheten til å fremme egen helse. Dette var øvelser som jeg  opplevde hjalp mennesker til å ta tak i sitt eget liv, de fikk et verktøy. Øvelsene gav dem hjelp og styrke til å stå i for noen enkelte vanskelige situasjoner.

I 2013 ble jeg uteksaminert som lærer i Basal Kroppskjennskap i den internasjonale lærergruppen.

Lærergruppen: Fra 2007 opptok den norske lærergruppen kandidater fra andre land, og det er i dag lærerkandidater fra Finland, Skottland, Spania, Nederland I 2013 finnes to lærere med lektorkompetanse og 4 lærere og 2 lærerkandidater i BK i Norge. 10 lærere i Sverige. 3 lærere i Danmark, 1 i Finland og 1 på Island. Disse inngår i en internasjonal lærergruppe med 2 årlige samlinger. Arbeidet i denne gruppen retter seg mot utvikling av utdanningen i Basal Kroppskjennskap. Utdanningens kvalitet sikres kontinuerlig utfra nyere pedagogiske, organisatoriske og erfaringsbaserte prinsipper.

Jeg  har også erfaring med traumebehandling. Livet består av små og store sjokk og traumer som kan sette spor i kroppen. Å kjenne hvor spennigene har satt seg i kroppen, finne ressursene i seg selv, kan løsne opp i kroppen og frigjøre bevegelsesmønstre som ikke var hensiktsmessige.

Jeg  tar daglig i mot klienter på min privatpraksis i Haugesund. Jeg arbeider både med individuell behandling og med grupper i Basal Kroppskjennskap.

Siden 1995 har jeg  arrangert kurs for deg som vil arbeide med egen helse og personlig vekst. Med metoden Basal kroppskjennskap retter oppmerksomhet mot eget nærvær, fri pust og balanse for å oppnå et energibesparende og økonomiserende bevegelsesmønster. Jeg arrangerer også Zen meditasjonskurs og  T’ai chi kurs. Verktøy som kan gi ro og harmoni og gir balanse både mentalt og kroppslig.

I 2011 fikk jeg en 20% stilling som HMS og personalansvarlig ved Smådyrklinikken i Haugesund AS. Her har jeg personalansvar for 10 ansatte med arbeidsoppgaver innen veterinær, dyrepleiere, assistenter og dyrepleierstudenter. Jeg har bygget opp et HMS system som er tilrettelagt på en best mulig måte for den ansatte, slik at arbeidsdagen kan gli best mulig, –  både for den enkelte, og gjennom samarbeidet de ansatte imellom. Vi har arbeidet mye med kommunikasjon, som forbyggende tiltak, og vi har rettet fokus på sykefravær. I dag har vi etsykefravær på 3%. Noe vi er stolte av. Samtidig er det viktig med den åpne kommunikasjonen mellom ledelsen og de ansatte at det er anledning å være syk når men er syk.

Lenge hadde jeg vært på utkikk etter kosttilskudd som kunne gi økt nutrisjon. I 2012 kom jeg i kontakt med helse og velværeproduktene til Forever Living Products. Jeg ervervet meg nye kunnskaper, og fikk mulighet til å arbeide enda mer helhetlig enn tidligere. Denne gang også mulighet for å øke/tilføre nutrisjonen av næringsstoffer gjennom Aloe Vera produkter som fremmer dette.


CV

1963-1978 Turner Haugesund turnforeniing

1973-1978 Turninstruktør Haugesund turnforening

1979- 1981: Utdannet fysioterapeut fra Berlin
1981-82: Turnustjeneste ved Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus
1982: Autorisert Fysioterapeut
1982-83: Privat praksis i Lillestrøm, idrettsskader
1983: Åpnet Haugaland Fysioterapi
1992: Psykomotorisk fysioterapeut, HiO,60 stp
1993: Veilederutdanning, HiL, 30 stp
1994: Spesialist i psykomotorisk fysioterapi (må fornyes hvert 7 år)
1999: Terapeutkompetanse i Basal Kroppskjennskap
2001: Spesialist i psykomotorisk fysioterapi (1. gangs fornyelse)

2006: Basic Body Awareness Methodology, HiB, 60 stp

2008: Spesialist i psykomotorisk fysioterapi (2. gangs fornyelse)

2011: HMS og personalansvarlig på Smådyrklinikken i Haugesund AS

2012: Konsulent Norwex miljøprodukter 

2012: Independent Forever Business Owner Forever Living Products
2013: Lærer i Basal Kroppskjennskap, HiB

2015: Spesialist i psykomotorisk fysioterapi (3. gangs fornyelse)

2022: Spesialist i psykomotorisk fysioterapi (4. gangs fornyelse)