Za-Zen meditasjon

Zen lærer deg:

 • Tilstedeværelse
 • Fokus
 • Prioritering
 • Relasjonsbygging
 • Beslutningsdyktighet
 • Stressmestring
 • Pustekvalitet
 • Søvnkvalitet
 • Indre motivasjon
 • Indre ro
 • Balanse

 Zen meditasjon er en japansk dypmeditasjon.

 • Ordet Zen betyr en tilstand hvor mennesket både er bevisst og samtidig er både avspent og konsentrert. Avspent konsentrasjon er en mulig oversettelse. En annen oversettelse er selvregulerende dypkonsentrasjon
 • Za- betyr å sitte. Za – Zen innebærer altså at man setter seg til, og sitter i avspent og selvregulerende konsentrasjon.
 • I sittingen inngår dels en naturlig form for avspenning, dels en allsidig pusteteknikk
 • Zen – metodens avspenning (obs ikke avslapning), er produktet av en anatomisk riktig holdning
 • Sittingen i za-zen er en øvelse i balanse mellom avspenning og anspenning. Den kroppsholdningen vi trener fram i sittingen er en viktig forutsetning for en riktig pust.
 • Med en bra funksjon i begge disse balansesystemene i kroppen – balansen mellom muskulær av – og anspenning samt balansen i pusterytmen – påvirker vi den vegetative tilstanden i vår psykofysiske organisme. Den vegetative balansen er i sin tur en viktig forutsetning for en rett anvendelse av det sentrale nervesystem. Den vegetative balansen blir en organisk base for større balanse i våre mentale aktiviteter.
 • At bevisstheten i Za – Zen aktiveres til det maksimale, innebærer også at det ubevisste aktiveres, i den form for det bevisste som vi bruker å kalle intuisjon. Som regel er disse dimensjoner fortrengt i vår bevissthet gjennom vår måte å stresse den lille biten av vår bevissthet som vi til vanlig nøyer oss med. At denne maksimale bevissthetstilstand er avspent betyr at za-zen også her, liksom i den fysiske organismen medfører en større balanse – en balanse mellom styrt aktivitet og ubevissthet, intuitiv spontanitet.