Basal kroppskjennskap

Basal kroppskjennskap (BK) er en fysioterapeutisk metode for å fremme helse gjennom bevegelse.

Basal Kroppskjennskap er en fysioterapeutisk behandlingsmetode som tar utgangspunkt i menneskets fire eksistensdimensjoner en fysisk, fysiologisk, psykologisk/relasjonell og  en eksistensiell dimensjon og hvordan de fire dimensjonene samspiller (Dropsy 1998). Tilnærmingen fokuserer på menneskets funksjonskapasitet, helse og tilgang til egen kreativitet. Helt sentralt i arbeidet med å fremme kroppslig og mental koordinering, er nøkkelpunktene balanse, fri pust og mentalt nærvær. Opplevelse og erfaring av egne bevegelse vaner og muligheter utforskes både individuelt og i samhandling med andre mennesker. Basal Kroppskjennskap har hentet inspirasjon fra flere europeiske bevegelsestradisjoner, moderne dans, skuespillerkunst, t’ai chi og zenmeditasjon. Arbeidsformen er spesielt egnet for gruppeterapi, men nyttes også i individualterapi. Behandlingsmetoden er utviklet innen psykisk helsevern (Roxendal 1985), men nyttes også som et alternativ innen annen klinisk virksomhet, i de senere år i økende grad også innen helsefremmende og forebyggende arbeid.

Hensikt med bevegelsene i basal kroppskjennskap er å tilstrebe kontakt med kroppen for å optimalisere bevegelser, slik at bevegelsene skal bli mer funksjonelle og økonomisk kraftbesparende. Øvelsene er hentet fra dagliglivet og baserer seg på enkle daglige bevegelser som å ligge, sitte, stå, gå, bruk av stemme, massasje og relasjonsøvelser.Gjennom en oppmerksom tilstedeværelse i bevegelsene fremmes kjennskap og kunnskap til egen kropp, egne opplevelser og i forhold til andre mennesker. Et funksjonelt og avspent bevegelsesmønster åpner opp for refleksjon over innlærte vaner, handlingsmønster og livsstil.

Basal kroppskjennskap har vist seg nyttig for mennesker med belastningslidelser, livsstilssykdommer, psykiske- og psykosomatiske lidelser, -et tilbud til mennesker med ulike symptom på psykisk og fysisk ubalanse.Metoden er velegnet i forebyggende og helsefremmende arbeid. Den kan også anbefales for personer som ønsker å arbeide med egen vekst og utvikling.Samtale og refleksjon er integrert som en del i behandlingen, og er knyttet til tema som kommer opp. Egenerfaringens betydning for læring bringes fram i lyset.