Jeg trapper ned,- Maria trapper opp

Maria Schille bilde

Etter 40 år i praksis som fysioterapeut er det herlig å gi tømmene over til Maria som har tatt tak i tømmene for å drive praksisen videre.

Maria har også et stort engasjement for en helhetlig behandling som hun opplevde som svært nyttig etter første kurs i Basal kroppskjennskap. I sin søknad til Haugesund Kommune om å overta praksis med driftstilskudd skriver hun:

"Med økende erfaring i faget har jeg også blitt mer og mer interessert i de pasientene og de problemstillingene som ikke så lett har latt seg løse. På en måte har det manglet noe i helheten, som jeg har søkt etter i min tid som fysioterapeut."

I løpet av de siste 2 årene har Maria gjennomført:

  • Master of Physiotherapy in Basic Body Awareness, - som er et fulltidsstudie på 60 ECTS. Studiet inngår i Studiet til Master i Psykomotorisk fysioterapi
  • Hun har gjennomført vitenskapsteori
  • Hun har plass på Master i psykomotorisk fysioterapi som starter opp i 2024

Med denne bakgrunnen har hun store forutsetninger for å oppnå spesialistkompetanse i psykomotorisk fysioterapi som var en del av utlysningsteksten til kommunen

Maria er samarbeidsvillig, vitebegjærlig på faget og interessert i å videreutvikle seg for å tilby pasienter den beste behandling.

Maria er lett å forholde seg til, har godt humør og glimt i øyet.

Hun viser stor interesse for faget, pasienter og er løsningsorientert.

Hun har evne til å søke andre fysioterapeuter for å løse et problem og tar lett kontakt tverrfaglig for å løse en pasients situasjon.

At Maria har mange år jobbet i den kommunale helsetjenesten vil forsterke muligheten for et tettere samarbeid for kommunen.


Jeg ønsker henne lykke til som fysioterapeut i et spennende fagretning innen fysioterapi. Jeg ser fortsatt fram til å støtte henne i overtagelsen de neste 8 månedene.

Jeg synes det er rart å redusere, og etter hvert avslutte praksis, men det er en tid for alt. Vissheten på at  og tryggheten på at pasientene vil få en habil og god fysioterapeut som er engasjert i fagfeltet psykosomatisk fysioterapi, gjør det lettere.


TAKK MARIA, - du kan ta kontakt med henne HER

gro-randi-frøyland_2

Hilsen GRO
Write your text by editing it directly on this page.