Hvordan stimulerer du din kreativitet?

DSC_0004

En ettermiddag der tid opphører, der tanker om hva som skal gjøres opphører, gir meg ro. Ro gir meg nærvær til meg selv, mine følelser som stimulerer min kreativitet.
Det er tankevekkende å tenke på at dette er et stimuli. I vår verden er den allmenne oppfatning at det er først når vi er i aktivitet at vi produserer. Gang på gang har jeg opplevd at jeg blir inspirert når jeg er i meditatasjon.

DSC_0121.JPG
Nærværet utfordrer sider av meg selv, sider som ikke er berørt. Sider som både leder meg videre mot mine mål, som gir glede som gir utfordringer, -  å tåle meg selv for den jeg er.
Jeg finner min kreativitet når jeg er i trygge omgivelser, et sted der jeg finner ro.

Hvordan finner du lenken til din kreativitet?

Write your text by editing it directly on this page.