Jul, - og små barnehender

IMG_5566 3

I denne søte juletid er det mange minner om tradisjoner som dukker opp. Når jeg leder mine bevegelsesgrupper i Basal kroppskjennskap kommer mange minner og erindringer fram. Noen gode og noen mindre gode. Å få anledning å "lufte" opplevelser som kommer innenfra og få andres aksept, fremmer muligheten for endring i dyptliggende tradisjoner som ikke har vært helsefremmende for den som bærer opplevelsen

I tradisjonens tro skal det vaskes og bakes til jul. Det siste innebærer en del rot og støv. Den tradisjonelle husmoren med yrkesstolthet hadde mye å stri med i denne søte juletid. Samtidig som det skulle være hygge, skulle det være gullende rent i alle husets kroker. Mange husmødre gjorde bakingen unna før barna kom hjem fra skolen, eller lot være å invitere barna med på bakingen.


Resultatet kommer i dag fram i behandlingstimen. De forteller med skam at de ikke ønsker å ha barna med på julekakebaking. Opplevelsen av irritasjon i kroppen når de tenker på alt de må rydde i etterkant, - for det må jo være ryddig. Erkjennelsen av sorgen for å ikke oppleve samspillet med barna, og lettelsen for å kunne slippe denne verkebyllen fram. En frigjørelse. Det blir flere barn som får oppleve kakebaking denne julen. Nettopp fordi mødrene tør å møte seg selv på det mest sårbare og mest skamfulle.


Del gjerne dette,- det kan være gjenkjennende for flere

Write your text by editing it directly on this page.