Pris eksempler på veiledning for et godt resultat

Vi vet at ikke alle vil ha samme behov. Ta det som er best for deg og ditt behov!

Enkel 1-1 samtale

Kr. 3490,-

pr samtale

grupper pc mot hversndre.jpg60 minutters veiledning

Klargjøring av din målsetting

Avklar videre framdrift

Velg framdrift

Velg en av disse 3 modellene

God start

Kr. 16.000,-

5 samtaler eller flere

HR_1 .jpg

5 samtaler

Velg tid selv

Større kontinuitet

Bedre resultat

Best resultat

kr. 55.000,-

Oppfølginger over 26 uker

HR_2.jpg

1-1 samtale

Etter behov

Over et halvt år

Ferdigstill ditt HMS og kvalitetssikringssystem

Det blir vellykket

Å starte kan være tungt, men motivasjonen kommer først når du er i gang. Å få veiledning underveis kan være tidsbesparende og du vil komme lettere i mål

Bevisstgjøring

Hva har du liggende i ditt HMS og kvalitetssikringssystem. Få hjelp til å sortere.

Bygg et godt team 

Dine ansatte er nøkkelen i din organisasjon. La dem få føle seg nyttige og verdifulle for bedriften.

Bli en tydelig leder

Å opparbeide seg kunnskap innen et område gjør at du blir tydeligere som leder. Veiledningen gir deg kunnskap om hvordan du får fram de beste ressursene i dine ansatte.

IMG_1813.JPG

Gro Randi Frøyland, din veileder til en enklere hverdag

Jeg har ledet Smådyrklinikken i Haugesund AS til å implementere et system som frigjør tid for veterinærene til mer faglig arbeid. Jeg var en del av arbeidet som gjorde at klinikken ble sertifisert Smådyrklinikk av DNV i 2015. 

Jeg er utdannet fysioterapeut og har mer enn 35 års praksis fra egen fysioterapi klinikk. Jeg har vært opptatt å drive min praksis så funksjonelt som mulig. Mitt fordypningsområde innen fysioterapi er innen det psykosomatiske fagfeltet der jeg har vært opptatt av å fremme en positiv kommunikasjon hos den enkelte. Intensjonen er å gi personlig og faglig vekst så vel som individuelt og til teamet. 

  • “Jeg har hatt den glede av å samarbeide med HMS ansvarlig Gro Randi Frøyland i Smådyrklinikken AS gjennom flere år. HMS revisjon er en årlig HMS aktivitet som vi samarbeider om, der vi kartlegger hvordan bedriften jobber systematisk med HMS.”

    Daglig leder Bedriftsfysioterapeut/ HMS rådgiver Bedriftshelsetjeneste Vest AS

  • “Med et effektivt kvalitetssikringssystem har jeg bedre administrativ oversikt slik at jeg har større frihet til å gjøre veterinærfaglig oppgaver. ”

    Veterinær, og daglig leder Spes. i smådyrsykdommer hund og katt

  • “Gro er en svært dynamisk person. Hun er kunnskapsrik og dedikert i alt hun foretar seg. ”

    DNCF Sertifisert Coach