Pris eksempler på veiledning for et godt resultat

Vi vet at ikke alle vil ha samme behov. Ta det som er best for deg og ditt behov!

Alle samtaler er nettbaserte

Enkel 1-1 samtale

Kr. 4400,-

pr samtale

grupper pc mot hversndre.jpg60 minutters veiledning

Klargjøring av din målsetting

Avklar videre framdrift

Velg framdrift

Velg en av disse 3 modellene

God start

Kr. 16.000,-

5 samtaler eller flere

HR_1 .jpg

5 samtaler

Velg tid selv

Større kontinuitet

Bedre resultat

Best resultat

kr. 57.600,-

Oppfølginger over 26 uker

HR_2.jpg

1-1 samtale

Etter behov

Over et halvt år

Totalt 18 samtaler

Ferdigstill ditt HMS og kvalitetssikringssystem

Det blir vellykket

Å starte kan være tungt, men motivasjonen kommer først når du er i gang. Å få veiledning underveis kan være tidsbesparende og du vil komme lettere i mål

Bevisstgjøring

Hva har du liggende i ditt HMS og kvalitetssikringssystem. Få hjelp til å sortere.

Bygg et godt team 

Dine ansatte er nøkkelen i din organisasjon. La dem få føle seg nyttige og verdifulle for bedriften.

Bli en tydelig leder

Å opparbeide seg kunnskap innen et område gjør at du blir tydeligere som leder. Veiledningen gir deg kunnskap om hvordan du får fram de beste ressursene i deg selv og dine ansatte.

IMG_1813

Gro Randi Frøyland, din veileder til en enklere hverdag

Jeg har ledet Smådyrklinikken i Haugesund AS til å implementere et system som frigjør tid for veterinærene til mer faglig arbeid. Jeg var en del av arbeidet som gjorde at klinikken ble sertifisert Smådyrklinikk av DNV i 2015. 

Jeg er utdannet fysioterapeut og har mer enn 40 års praksis fra egen fysioterapi klinikk. Jeg har vært opptatt å drive min praksis så funksjonelt som mulig. Mitt fordypningsområde innen fysioterapi er innen det psykosomatiske fagfeltet der jeg har vært opptatt av å fremme en positiv kommunikasjon hos den enkelte. Intensjonen er å gi personlig og faglig vekst så vel som individuelt og til teamet. 

 • Gro Randi Frøyland

  “Jeg har hatt den glede av å samarbeide med HMS ansvarlig Gro Randi Frøyland i Smådyrklinikken AS gjennom flere år.
  HMS revisjon er en årlig HMS aktivitet som vi samarbeider om, der vi kartlegger hvordan bedriften jobber systematisk med HMS.”

  Daglig leder Bedriftsfysioterapeut/ HMS rådgiver Bedriftshelsetjeneste Vest AS

 • Gro Randi Frøyland

  “Med et effektivt kvalitetssikringssystem har jeg bedre administrativ oversikt slik at jeg har større frihet til å gjøre veterinærfaglig oppgaver. ”

  Veterinær, og daglig leder Spes. i smådyrsykdommer hund og katt

 • Gro Randi Frøyland

  “Gro er en svært dynamisk person. Hun er kunnskapsrik og dedikert i alt hun foretar seg. ”

  DNCF Sertifisert Coach 

 • Gro Randi Frøyland

  “Anbefales på det varmeste!!”

  CEO, Veterinær Arken Dyreklinikk

 • Gro Randi Frøyland

  “This is a fantastic recommendation!”

  CEO, John Doe Corp